Inventāra (Tautas deju tērpu) iegāde

Inventāra (Tautas deju tērpu) iegāde

Iesniedzējs: Vidējās paaudzes deju kopa "Upe" (NVO)
Sākuma datums: 2012-10-15
Beigu datums: 2012-12-30
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Tīnūžu tautas nams, "Kraujas", Tīnūži, Ikšķiles novads
Kopējais finansējums: EUR 20 166.12
Publiskais finansējums: EUR 18 149.48
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir jauniešu un vidējās paaudzes sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, iesaistot tos tautas deju kolektīvā „Upe” Ikšķiles novadā (Tīnūžos). Sabiedrisko pasākumu plānošanu – koncerta rīkošanu, nodrošinot dalībniekus ar tautas tērpiem. Novada vecākās paaudzes zināšanu mantošana par folkloras elementiem.

Tautas deju kolektīva „Upe” ieguva tiesības piedalīties Vispārējos dziesmu un deju svētkos 2013. gadā. Projekts nodrošināja kolektīva pilnvērtīgu piedalīšanos, jo bez tērpiem tas nebija iespējams. Savukārt šis apstāklis mudinājis vietējos jauniešus iesaistīties deju kolektīvā.

Iegādātie pamatlīdzekļi ir pārvietojami un tiek izmantoti koncertos Latvijā un ārzemēs. Novietošana un uzglabāšana notiek Tīnūžu tautas namā, ar kuras īpašnieku ir panākta vienošanās par to.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs

Didzis Apsītis

Tālr.: 26140175

E-pasts: dejoupe@gmail.com