Mūsdienīga mācību vide PPII "Ķiparu nams"

Mūsdienīga mācību vide PPII

Iesniedzējs: SIA Elodeja (Privāts)
Sākuma datums: 2014-04-08
Beigu datums: 2015-04-08
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Upes iela 10a-4, Ikšķiles nov.
Kopējais finansējums: EUR 6 184.71
Publiskais finansējums: EUR 3 710.82
Rīcības nosaukums: Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)

Projekta apraksts:

Šobrīd ir aktuālas diskusijas par to, kādai ir jābūt izglītības iestādei 21. gadsimtā; IZM izstrādātas pamatnostādnes izglītībā laikaposmam līdz 2020. gadam, kurās iezīmēta galvenā tendence- izglītības iestādēm jābūt pilnībā nodrošinātām ar mūsdienīgu aprīkojumu un, protams, pedagogiem jābūt apmācītiem izglītošanas un audzināšanas procesā pielietot tehnoloģijas un digitālos mācību līdzekļus.

Projekta mērķis: Interaktīvas izglītības tehnoloģijas bērnu pilnvērtīgai attīstībai, kvalitatīvai sadarbībai ar vecākiem un labās pieredzes izplatīšanai.

PII iekārtota mūsdienīga mācību vide, ieviešot IT ( portatīvo datoru,interaktīvās tāfeles, planšetdatoru) un iegādājoties kvalitatīvu biroja tehniku-lāzerprinteri, karsto laminētāju, papīra giljotīnu un spirāļu mašīnu. Iestādes pedagogi varēs ne tikai izmantot IT izglītošanas procesa īstenošanai, bet paši, izmantojot savu uzkrāto pieredzi, izveidot jaunus DML un metodiskos materiālus.

Par projekta iesniedzēju: www.kiparunams.lv

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Sanda Reikmane

Tālr.: 26311011