Aktīvās atpūtas laukuma izveide bērniem un ģimenēm brīvā laika pavadīšanai Lielvārdes pilsētas Avotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvā.

Aktīvās atpūtas laukuma izveide bērniem un ģimenēm brīvā laika pavadīšanai Lielvārdes pilsētas Avotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvā.

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2014-08-01
Beigu datums: 2014-10-31
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Avotu iela 15 (iekšpagalms starp daudzdzīvokļu mājām Avotu ielā Nr.1; 3; 5; 7 un 9), Lielvārde, Lielvārdes novads
Kopējais finansējums: EUR 19 920.21
Publiskais finansējums: EUR 14 940.15
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts:

Projekta mērķis: Iegādāt un uzstādīt aktīvās atpūtas laukuma iekārtas bērnu un jauniešu kopīga brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai, nodrošinot draudzīgas vides izveidi ģimenēm Lielvārdes pilsētas Avotu daudzīvokļu dzīvojamo māju masīvā.

Lielvārdes novada pašvaldības speciālistu darba grupa izvēlējās Avotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvu, pamatojoties uz mikrorajonā dzīvojošo iedzīvotāju izrādīto iniciatīvu un aptaujas rezultātiem, kā arī ievērojot noslēgtā zemes nomas līguma nosacījumus. Projektā plānotā aktīvās atpūtas laukuma izveide ir sen plānota iecere, tādā veidā paplašinot brīvā laika pavadīšanas iespējas un uzlabojot dzīves vidi novada iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar bērniem, jauniešiem.

Par projekta iesniedzēju: www.lielvarde.lv

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Egija Sniedzīte

Tālr.: 29181544