Liepu alejas rekonstrukcija

Liepu alejas rekonstrukcija

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2014-02-02
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ķegums
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 30 368.47
Rīcības nosaukums: Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Projekta apraksts:

Liepu aleja ir viena no Ķeguma pilsētas centrālajām ielām, kura savieno vairākas novada iedzīvotāju sabiedriskajām aktivitātēm svarīgas vietas un ēkas.

Projekta mērķis: Rekonstruēt Liepu aleju Ķeguma pilsētā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamo sabiedrisko aktivitāšu pieejamību 

Liepu alejas tehniskais stāvoklis nebija atbilstošs, lai tā būtu droša pastaigām, izbraucieniem ar divriteņiem, jo ielas segums bija stipri bojāts. Rekonstrukcijas ietvaros tika atjaunots Liepu alejas segums, nomainot esošo asfalta segumu ar bruģa segumu, izbūvēti laukumiņi pie alejas, kas tiks aprīkoti ar soliņiem un atkritumu urnām, izveidoti apstādījumi un izbūvētas jaunas norobežojošās margas gar Daugavas upes līcīti un pieteku pretējā alejas pusē, lai novērstu negadījumu iespējamību.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Dace Soboļeva

Tālr.: 25427473

www.kegumanovads.lv