Flīģelis Birzgales tautas namam

Flīģelis Birzgales tautas namam

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2013-11-01
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Birzgales pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 14 367.28
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts:

Birzgales pagasta kultūras tradīcijas ir ļoti senas - Birzgales tautas nams ir celts 1933.gadā par tautas savāktiem līdzekļiem, arī šobrīd tautas nams ir nozīmīgs novada sabiedriskās un kultūras dzīves centrs, kura darbība aizvien plešas plašumā, iesaistot kultūras dzīvē arvien jaunus dalībniekus.

Projekta mērķis: Iegādāties flīģeli, lai nodrošinātu kultūras pasākumu kvalitatīvu norisi un tautas nama kolektīvu māksliniecisko darbību.

Lielākā problēma ar veco flīģeli bija skaņojums. Lai mākslinieki kvalitatīvi varētu sagatavot vokālos priekšnesumus, netraumējot savu un klausītāju dzirdi, flīģelis jāskaņo regulāri pirms katra koncerta, bet to kvalitatīvi noskaņot vairs nebija iespējams tā nolietojuma un defektu dēļ. Tas viss kopā kavējis kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu attīstību. Jaunā flīģeļa iegāde sekmēja tautas nama pilnvērtīgu funkcionēšanu un dalībnieku personības un profesionalitātes izaugsmi, radās iespēja dažādot mākslinieciskos priekšnesumus. Lai saglabātu, attīstītu un dažādotu Birzgales pagasta un visa novada kultūras dzīvi, projekta ietvaros iegādāts jauns flīģelis tautas namā, tādējādi nodrošinot dziedātāju, dejotāju un citu mākslinieku un dalībnieku un skatītāju labsajūtu, uzlabojot skaņas un pasākumu kvalitāti un viecinot to popularitāti plašākā mērogā.

Jauna flīģeļa iegāde sekmējusi tautas nama pilnvērtīgu funkcionēšanu, pašdarbības kolektīvu dalībnieku personības un profesionalitātes izaugsmi, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Rita Reinsone

Tālr.: 9424612

www.kegums.lv