Sporta peintbola pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem "MOTOSKI"

Sporta peintbola pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem

Iesniedzējs: MOTOSKI (NVO)
Sākuma datums: 2013-12-02
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Krapes pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 18 155.47
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts:

Līdz šim Ogres novada lauku teritorijā praktiski nebija iespējams nodarboties ar alternatīvajiem sporta veidiem, kuru popularitāte pēdējo gadu laika ir būtiski pieaugusi, piemēram, sporta peintbolu.

Projekta mērķis: Sporta peintbola inventāra un tehnikas iegāde, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iezīvotājiem.

Par iegūto finansējuma tika iegādātas pamatlietas: piepūšamie peintbola aiszegi, aizsargtīkls un peintbola bumbiņas. Lai laukums būtu pieejams plašākam sabiedrības lokam, ir nepieciešamas sporta peintbolam paredzēts aprīkojums: peintbola markeri, aizsargmaskas, bumbu tvertnes, aizsargi, bumbiņu ātruma mērītājs, kompresors un uzpildes stacija. 

Adrese: "Skola", Krapes pag., Ogres nov. Madlienas vidusskolas filiāles, Krapes pamatskolas sporta halle.

Projekta iesniedzējs:

Plāšaka informācija par biedrību: www.moto-ski.webs.com

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs

Kaspars Piternieks

Tālr.: 26596187

E-pasts: motoski@inbox.lv