Lēdmanes pagasta "Druvās" teritorijas labiekārtošana

Lēdmanes pagasta

Iesniedzējs: Fonds "Zilais krusts" (NVO)
Sākuma datums: 2011-07-13
Beigu datums: 2012-05-17
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Lēdmanes pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 8 881.18
Rīcības nosaukums: Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija Ar zivsaimniecību saistītās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana un dažādošana, lai saglabātu apdzīvotību un teritorijas pievilcību Ogres upes senlejā.

Fonda "Zilais Krusts" īpašumā esošā teritorija sniedzas 1,5km garumā gar Ogres upi un Fonds projekta ietvaros vieca teritorijas labiekārtošanas darbus 1000kvm platībā, lai veicinātu vides pieejamību centra apmeklētājiem. Lēdmanes soc/reh centra dalībnieki tika iesaistīti labiekārtošanas darbos - ir izveidoti skatu laukumiņi un aktīvās atpūtas zonas. Bruģa celiņi bija nepieciešami, lai nokļūtu šajās darbības zonās un veidotu sakārtotas vides efektu un varētu atklāt jaunas darbības Ogres upes baseina zonā. Pateicoties projekta realizācijai divus gadus pēc kārtas ir notikušas vairākas bērnu vasaras nometnes.

Iesniedzēja apraksts:
Plašāka informācija fonda mājas lapa: www.zilaiskrusts.lv

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Nora Skara
Tālr.: 26443920
E-pasts: noraskara@inbox.lv