Aprīkojuma iegāde inovatīvu darba metožu veicināšanai

Aprīkojuma iegāde inovatīvu darba metožu veicināšanai

Iesniedzējs: Lielvārdes kultūrvēsturiskā mantojuma atbalsta biedrība (NVO)
Sākuma datums: 2011-07-13
Beigu datums: 2012-08-30
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Lielvārde
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 5 869.37
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija iegādāties tehnisko aprīkojumu, lai veicinātu biedrības izvirzīto mērķu realizāciju.

Lai arī jauniešos sekmētu vēlmi izzināt un iepazīt kultūrvēstures mantojumu, stiprinātu kopīguma un piederības izjūtu savam novadam, bija nepieciešams mūsdienām atbilstošs piedāvājums un tehnikas nodrošinājums. Jaunus cilvēkus daudz vairāk piesaista dators un virtuālā vide, nevis grāmatas vai muzejā iekārtotas ekspozīcijas. Vienīgais Lielvārdes novada muzejs pagaidām nespēja konkurēt aprīkojuma ziņā ne ar skolām, ne ar citām kultūras un izglītības iestādēm. Tādēļ, lai rosinātu patiesu interesi uzzināt ko jaunu par Lielvārdes novadu, tā vēsturi, cilvēkiem, lai radītu vēlmi pašiem iesaistīties kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā un aizsardzībā, nevis tās postīšanā, A. Pumpura Lielvārdes muzeja darbā bija jāievieš inovatīvas darba metodes, iegādājoties interaktīvo tāfeli un krāsaino lāzerprinteri.


Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Anita Streile
Tālr.: 29322468
E-pasts: anita.streile@inbox.lv