Mēs Ogresgalam

Mēs Ogresgalam

Iesniedzējs: Ogresgala pagasta biedrība "Ogresgalieši" (NVO)
Sākuma datums: 2009-12-01
Beigu datums: 2010-06-10
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ogresgala pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 6 278.85
Rīcības nosaukums: Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai

Projekta apraksts:
Projekta ietvaros Ogresgala tautas namā, saglabājot zāles daudzfunkcionalitāti, tika iegādāta mobilā grīda, kas ir piemērota tautisko deju prasībām gan koncertos, gan mēģinājumos. Projekta rezultātā tik iegādāta kvalitatīva mūzikas aparatūra, kura ir piemērota visa veida sabiedrisku pasākumu apskaņošanai.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Daina Čalpa
Tālr.: 28744465
E-pasts: chalpas@inbox.lv