Tautas mūzikas un amatniecības centra izveide Krapē

Tautas mūzikas un amatniecības centra izveide Krapē

Iesniedzējs: Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība (NVO)
Sākuma datums: 2012-02-08
Beigu datums: 2012-10-05
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Krapes pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 8 797.19
Rīcības nosaukums: Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija izveidot Krapes pagastā Tautas mūzikas un amatniecības centru, kas nodrošinās daudzveidīgas ar tradicionālo prasmju apguvi, amatniecību un mūziku saistītas darbības, pasākumu un projektu realizācijas iespējas biedrības Zied zeme attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā.

Lai nodrošināt centra darbībai nepieciešamās darbnīcas minimālo tehnisko nodrošinājumu - kokapstrādes iekārtas un rokas instrumentus, darba drošības aprīkojumu tika veikts darbnīcas telpas vienkāršotā rekonstrukcija un iegādāts galda ripzāģis, kombinētā ēvele, virpa, lentzāģis, galda frēze un lentes slīpmašīna.

Projekta rezultātā Krapes pagasta „Krapēs” ir izveidots sabiedriski nekomerciāls Tautas mūzikas un amatniecības centrs. Šim nolūkam tika labiekārtota darbnīcas telpa ar vairākām darba vietām, kas aprīkota ar tautas mūzikas instrumentu izgatavošanai nepieciešamajiem darbgaldiem un instrumentiem. Mūzikas un amatniecības centrs ļaus vienlaicīgi risināt vairākus uzdevumus:

  • pilnvērtīgi aprīkots pieejams amatniecības centrs interesentiem sniedz iespēju apgūt tautas instrumentu būves prasmes, vienlaikus apgūstot plašas rokdarbu iemaņas – koka, metāla u.c. materiālu apstrādi, tehnisko konstruēšanu, materiālmācības un akustikas pamatus.
  • Vietējiem interesentiem bez speciālām priekšzināšanām – bērniem un pieaugušajiem centrs piedāvā interešu un mūžizglītības iespējas. Regulārās grupu nodarbībās ir iespējams apgūt instrumentu būves dažāda līmeņa prasmes, kā arī pašu instrumentu spēli.
  • Interesentiem ar amatniecības, kokapstrādes iemaņām centrs dod iespēju papildināt zināšanas, specializējoties instrumentu būvē, šādi pilnveidojot profesionālās prasmes un paverot jaunas uzņēmējdarbības iespējas, profesionāli nodarboties ar instrumentu būvi un remontu.
  • Instrumentu spēles entuziastiem un mūziķiem, izmantojot darbnīcas aprīkojumu un speciālistu atbalstu, tiek piedāvāta iespēja pašiem uzbūvēt instrumentus savām vajadzībām.
  • Centra tehniskais un infrastruktūras nodrošinājums ļauj tajā realizēt arī citus ar amatniecību un kultūrizglītību saistītus pasākumus un projektus; organizēt vietēja, valsts un starptautiska līmeņa mācību seminārus un meistardarbnīcas, kā arī dažādus tradicionālās kultūras un tautas mūzikas pasākumus.

Atsevišķu tautas mūzikas instrumentu būves prasmes mūsdienās nav saglabājušās vai ir pilnveidojamas. Amatniecības centrs atjaunos savulaik Vidzemē spēlētu mūzikas instrumentu– daudzstīgu kokļu, manuāļu un akordu cītaru, stabuļu un Ieviņa ermoņikas būves tehnoloģijas un paņēmienus, radot jaunus, attīstāmus produktus, kas ievērojami varētu iespaidot tautas mūzikas attīstību. Centrā darbojošos nodarbību grupu dalībnieki iesaistoties šajā darbā gūs pieredzi, kas veicinās attiecīgās nozares attīstību kopumā un profesionālās un interešu izglītības iespējas projekta dalībniekiem.

Perspektīvā Krapes Tautas mūzikas un amatniecības centru paredzēts paplašināt un izveidot pastāvīgu tautas instrumentu ekspozīciju, un papildus darba, mācību telpas dažādu kultūras, amatniecības un mūzikas pasākumu realizācijai. Vairāk: www.muzikanti.lv.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Sandra Lipska
Tālr.: 26162146
E-pasts: sandra.lipska@inbox.lv