Mākslas centra tehnisko līdzekļu iegāde

Mākslas centra tehnisko līdzekļu iegāde

Iesniedzējs: Citas bites (NVO)
Sākuma datums: 2012-01-02
Beigu datums: 2012-09-05
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ķegums
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 8 378.25
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija pilnveidot mākslas centru Ķegumā, kurā varētu radoši darboties gan bērni, gan pieaugušie, tādējādi piedāvājot Ķeguma pilsētas un novada iedzīvotājiem radošu un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju, kā arī apgūt dažādas lietišķās mākslas tehnikas, gleznošanu, grafiku, un datorgrafiku.

Tā kā Ķegumā ir ļoti ierobežotas brīvā laika pavadīšanas iespējas, biedrība vēlas dažādot un pilnveidot Ķeguma mākslas studijas aizsākto darbu bērnu un jauniešu mākslas apmācībā. Biedrība vēlas iesaistīt radošajās aktivitātēs pēc iespējas vairāk bērnus un jauniešus, kā arī pieaugušos, tādējādi radot iespēju izglītoties dažādās mākslas jomās. Pēc trīs gadu pieredzes var secināt, ka bērnu un jauniešu interese par radošajām darbnīcām un regulārām vizuālās un plastiskās mākslas nodarbībām ir stipri augusi un uz šīm nodarbībām vēlas pieteikties arvien vairāk bērnu. Pēc bērnu vecāku ieteikumiem un pieaugušo aptaujas rezultātiem, secinām, ka arī pieaugušie vēlas darboties radošajās darbnīcās, vairāk lietišķās mākslas ietvaros. Pieaugušajiem pirms projekta realizācijas nebija iespēju Ķegumā radoši darboties tieši vizuālās un lietišķās mākslas jomā, tāpēc bija nepieciešamība organizēt radošās darbnīcas arī viņiem.

Mākslas centra pilnveidošanai tika iegādāta datortehnika (4 stacionārie datori, 4 UPS iekārtas), A3 un A4 printeri, skeneris, projektors, fotoaparāts, molberti - gleznošanai un zīmēšanai, rāmji zīdam, šujmašīna, gludeklis, overloks, fēns - tekstilmākslas tehniku apgūšanai. 

Projekta rezultātā ir izveidojies daudzpusīgs mākslas centrs ar labu tehnisko aprīkojumu, kas ļauj visiem interesentiem kvalitatīvi un daudzpusīgi apgūt sevis izvēlēto mākslas virzienu. Projekta īstenošanas rezultātā ieguvēji ir ne tikai bērni, jaunieši un pieaugušie, kuri darbojas mākslas centrā, bet arī bērnu vecāki, kuriem ir problēma, kā nodarbināt savus bērnus pēc skolas brīvajā laikā. Ieguvēji ir arī pārējie pilsētas iedzīvotāji un viesi, jo šādas radošas izpausmes - izstādes, tematiski pasākumi, mākslinieciski vides objekti, veicina iedzīvotājiem vēlmi rūpēties par savu pilsētu, uzturēt to tīru un sakoptu un radītu pozitīvas emocijas. Sadarbojoties Ķeguma māksliniekiem, bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un Ķeguma novada domei, biedrība vēlas pamazām pilsētas teritorijā mākslinieciski  noformēt dažādus vides objektus. 

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Ieva Lāce
Tālr.: 29203293
E-pasts: ieva.lace@apollo.lv