Montesori pedagoģijas materiālu iegāde biedrības "Ķiparu nams" Montesori kabinetam

Montesori pedagoģijas materiālu iegāde biedrības

Iesniedzējs: SIA "Elodeja" (Privāts)
Sākuma datums: 2012-07-13
Beigu datums: 2012-11-30
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ikšķile
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 1 934.89
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija izveidot izglītojošu un radošu vietu bērniem (t.sk. ar īpašām vajadzībām), ģimenēm, izglītības iestāžu darbiniekiem, kā arī citām interesējošām personām. Projekta ietveros tika iegādāts Montesori metodiskais materiāls, mēbeļu komplekts un mūzikas centrs, kā rezultātā Ikšķiles Privātās pirmsskolas izglītības iestādē "Ķiparu nams" (www.kiparunams.lv) tika izveidots kvalitatīvs Montesori pedagoģijas metodes nodarbību kabinets, kurā tiek īstenota Montesori pedagoģijas metode.

Iegādājoties materiālus Montesori kabineta iekārtošanai, katru darba dienu 50 Ikšķiles novada bērniem ir iespēja apmeklēt nodarbības. Vismaz 7 izglītības iestāžu darbiniekiem ir iespēja apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas Montesori pedagoģijas metodē, lai tās varētu īstenot darbā ar bērniem. Bērniem ar īpašām vajadzībām ir iespējams apmeklēt individuālās un grupu nodarbības. Bērni, izglītojoties šādā kabinetā kļūst patstāvīgāki, drošāki un radošāki. Izglītojoties izglītības iestāžu darbiniekiem un citiem interesentiem ir iespēja iegūt jaunas zināšanas alternatīvajā pedagoģijā, paplašināt savu redzes loku un konkurētspēju.


Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Sanda Reikmane
Tālr.: 26311011
E-pasts: kiparunams@inbox.lv