Koncerttērpu atjaunošana Lielvārdes senioru korim "Kamene"

Koncerttērpu atjaunošana Lielvārdes senioru korim

Iesniedzējs: Lielvārdes latviešu biedrība (NVO)
Sākuma datums: 2011-12-01
Beigu datums: 2012-04-30
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Lielvārde
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 3 415.99
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija attīstīt vietējās nozīmes kultūras aktivitātes, atjaunojot koncerttērpus Lielvārdes latviešu biedrības senioru korim "Kamene".

Projekta rezultātā tika uzšūti jauni un patriotiski (ar Lielvārdes jostas simboliku) koncerttērpi visām senioru kora "Kamene" dalībniecēm. Esošie koncerttērpi bija šūti 1990.gadā, tie bija novecojuši un neatbilda mūsdienu laikmetam, kā arī pēdējo gadu laikā bija palielinājies kora dalībnieku skaits. Vairākkārt kora dalībnieces bija ieguldījušas savus līdzekļus, lai papildinātu kora tērpus, kā arī 2008.gadā Lielvārdes attīstības fonds piešķīra finansējumu jaunu T-kreklu un cepurīšu iegādei dalībai Vispārējos Latviešu dziesmu un deju svētkos. 

Ņemot vērā to, ka koris piedalās reģionālos, kā arī valsts nozīmes Dziesmu svētkos, rīko kopējus koncertus ar citu Latvijas novadu un kaimiņvalstu koriem, pārstāv Lielvārdes novadu un kora repertuāru veido arī latviešu tautasdziesmu apdares, kora dalībniecēm bija nepieciešami jauni koncerttērpi. Senioru koris "Kamene" jau ir uzsācis gatavoties 2013.gada Vispārējiem Latviešu dziesmu un deju svētkiem, lai jau vasarā kāptu uz lielās Mežaparka estrādes skatuves.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Gundega Širova
Tālr.: 65053291
E-pasts: andrissirovs@inbox.lv