Ikšķiles novada mākslas darbnīcu pamatlīdzekļu iegāde

Ikšķiles novada mākslas darbnīcu pamatlīdzekļu iegāde

Iesniedzējs: RASAS KRĀSAS (NVO)
Sākuma datums: 2012-01-09
Beigu datums: 2012-11-21
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ikšķile
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 9 109.13
Rīcības nosaukums: Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija iegādāties kvalitatīvu aprīkojumu mākslas darbnīcai, sekmējot Ikšķiles novada iedzīvotāju mākslas un kultūras dzīves dažādošanu un izglītības pieejamību dzīves vietas tuvumā, tādejādi veicinot lauku iedzīvotāju prasmju un iemaņu paaugstināšanos līdzvērtīgi Latvijas lielāko pilsētu iedzīvotāju iespējām. 

Projekta rezultātā tika iegādāta keramikas krāsns, stikla kausēšanas krāsns, plasta rullējamais galds, akadēmiskie molberti, zīmēšanas galdi un piederumu skapis. Pateicoties šim projektam, Ikšķiles novadā ir vienas no modernākajām mākslas darbnīcu iekārtām ar Eiropas sertifikātu standartiem un Ikšķiles iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja apgūt tēlotājas mākslas, keramikas, stikla apstrādes un iespiedtehnikas darba iemaņas.

Šis projekts bija nepieciešams, jo uz doto brīdi Ikšķiles novadā nav mākslas skolas. Bērniem, kuri papildus vispārējai izglītībai vēlējās iegūst mākslas izglītību, bija jābrauc uz Ogri vai Rīgu (tuvākās mākslas skolas) vai jāapgūst šī izglītība pie privātskolotāja. Projekta ieviešana ir ļāvusi iegūt kvalitatīvu mākslas izglītību tuvu mājām. Pēc biedrības organizētajām darbnīcām ir liels pieprasījums un nodarbības notiek katru darba dienu.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Lauma Palmbaha-Zukule
Tālr.: 29274111
E-pasts: lauma_palmbaha@inbox.lv