Tautas tērpu un aparatūras iegāde SK Birzgale

Tautas tērpu un aparatūras iegāde SK Birzgale

Iesniedzējs: biedrība SK "Birzgale" (NVO)
Sākuma datums: 2007-11-21
Beigu datums: 2008-05-03
Fonds: ELVGF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Birzgale
Piešķirtais finansējums: 4970.00 Ls
Rīcības nosaukums: 4.6.2. aktivitātes „Integrētās lauku attīstības stratēģija”
Projekta apraksts:
Lai sasniegtu tādu deju kolektīvu māksliniecisko līmeni, kādu mēs redzam republikas deju svētkos, ir jāsāk mācīties pirmsskolas un sākumskolas vecumā, jāturpina pamatskolā un vidusskolā, pieaugušo deju kolektīvos un tautas deju ansambļos. Tikai dejojot tautiskās dejas no bērnības līdz sirmam vecumam varēsim attaisnot A.Brigaderes sacīto: "Mazas tautas ir tik lielas, cik liela ir viņu māksla." Tautas dejas nevar piespiest dejot. Tautas dejas nevar arī iemācīt dejot. Tās var tikai iemācīties. Skolotāja pienākums radīt iespēju, radīt vidi un piemērotus apstākļus, lai viņa audzēkņi varētu dejot. Tieši tāpēc Biedrība SK „Birzgale”, rūpējoties par sava pagasta iedzīvotāju mūžizglītības iespējām, kas cieši saistītas ar veselīgu un aktīvu dzīvesveidu ir sadzirdējis šogad atjaunotā vidējas paaudzes un jaunizveidotā jauniešu Birzgales deju kolektīva sadarbības aicinājumu un iesniedz šo projektu, lai iegādātos atbilstošus tautas deju tērpus un mūzikas aparatūru, kvalitatīva deju snieguma un kultūras nodrošināšanai.


Iesniedzēja apraksts:
SK „Birzgale” biedri ir aktīvi Birzgales pagasta iedzīvotāji, kuriem rūp ne tikai savu biedru interešu aizstāvībā, bet viņi darbojas plašākas sabiedrības interesēs, veicinot projektu izstrādi un realizēšana dažāda rakstura jomās, kas saistītas ar veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, tai skaitā kultūras tradīciju saglabāšana, jo, tieši pateicoties kluba biedru iniciatīvai, šogad Birzgalē tika atjaunots vidējās paaudzes deju kolektīvs un izveidots jauniešu deju kolektīvs.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs
Edgars Siliņš
Tālr.: 29434985
E-pasts: edgars_silins@inbox.lv