Rotaļu laukuma ierīkošana

Rotaļu laukuma ierīkošana

Iesniedzējs: biedrība "Krapes vīgriezes" (NVO)
Sākuma datums: 2007-08-24
Beigu datums:
Fonds: ELVGF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Krape
Piešķirtais finansējums: 4995,10 Ls
Rīcības nosaukums: 4.6.2. aktivitātes „Integrētās lauku attīstības stratēģija”
Projekta apraksts:
Projekta rotaļu laukuma ierīkošanas mērķis bija izmainīt Krapes sabiedrību ar brīvā laika pavadīšanu kopā ar bērniem, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, tas ļaus piesaistīt pozitīvas, negatīvas tendences, sociālās iekļaušanas problēmas un izstrādāt ieteikumu situāciju uzlabošanai. Projekta ietvaros tika piesaistītas sociālās riska ģimenes, pilno un nepilno ģimeņu vecāki. Rotaļu laukuma ierīkošana veicinājusi šo ģimeņu saliedētību, saskarsmi un atpūtu.

Iesniedzēja apraksts:
VIG darbojas Krapes pagastā. Šīs teritorijas iedzīvotāji ir sabiedriski aktīvi Krapes pagasta iedzīvotāji - demokrātiska, saliedēta un pilsoniska sabiedrība. Klubiņa darbība sākās 2007.gada janvārī, reģistrējamies 2007.gada 8.maijā. Sieviešu klubiņš satiekas reizi mēnesī. Apspriežam receptes, dalāmies savstarpējā pieredzē.

Biedrības "Krapes vīgriezes” mērķi:

  • Kultūras pasākuma dažādošana un popularizēšana
  • Brīvā laika pavadīšana ar radošu domu izpausmi
  • Bērnu un jauniešu interešu atbalstīšana
  • Sava pagasta apkārtējās vides sakopšanas veicināšana
  • Sekmēt un veicināt mūžizglītības pilnveidi un pieejamību

Kontaktpersona:
Projekta vadītāja
Marija Kusiņa
Tālr.:
E-pasts: