Publiska rotaļu laukuma izveide Birzgalē

Publiska rotaļu laukuma izveide Birzgalē

Iesniedzējs: biedrība "Ars Tolerantia" (NVO)
Sākuma datums: 2007-08-24
Beigu datums:
Fonds: ELVGF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Birzgale
Piešķirtais finansējums: 4999,26 Ls
Rīcības nosaukums: 4.6.2. aktivitātes „Integrētās lauku attīstības stratēģija”
Projekta apraksts:
Publiskā rotaļu laukuma izveidošana un izvietošana Birzgales pagastā ir jauna iniciatīva, kas līdz šim, finansu resursu nepietiekamības dēļ, ir bijis nepiepildīts sapnis vairākiem Birzgalē dzīvojošiem bērniem. Tieši tāpēc, biedrība Ars Tolerantia, domājot par bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanu, izstrādāja projektu, kura rezultātā tika izgatavots un uzstādīts publiskais bērnu rotaļu laukums Birzgalē, kuru var apmeklēt bērni, lai pilnveidotu savu un savas pasaules daudzveidību, vienlaicīgi attīstot savas radošās spējas un komunikācijas prasmes.

Iesniedzēja apraksts:
Biedrība ARS TOLERANTIA ir dibināta 2006.gada 15.augustā. Savu darbību organizācija uzsāka līdz ar dibināšanas brīdi, piesaistot domubiedrus un veidojot sadarbības attiecības ar nevalstiskā un valstiskā sektora pārstāvjiem. Organizācijas ARS TOLERANTIA mērķis ir veicināt sapratni, iecietību un integrāciju starp atšķirīgām Latvijā dzīvojošām grupām.

ARS TOLERANTIA izvirzītais ilgtermiņa mērķis ir veicināt līdzsvarotu reģionu attīstību, par pamatu izmantojot informatīvas un izglītojošas metodes.

ARS TOLERANTIA galvenā mērķauditorija ir jaunieši un bērni, jo tieši viņi ir tā sabiedrības daļa, kura kopumā, pāris gadu laikā, veidos Latvijas sabiedrības nostājas un attieksmes. Līdz ar to arī galvenās darbības aktivitātes ir vērstas uz jauniešu un bērnu dzīves kvalitātes un attieksmes uzlabošanu.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja
Linda Krūmiņa
Tālr.: 29133711
E-pasts: linda@ziedzeme.lv