Harmonija sakoptībā

Iesniedzējs: biedrība "Lauberiete" (NVO)
Sākuma datums: 2007-08-24
Beigu datums:
Fonds: ELVGF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Laubere
Piešķirtais finansējums: 5000,00 Ls
Rīcības nosaukums: 4.6.2. aktivitātes „Integrētās lauku attīstības stratēģija”
Projekta apraksts:
Projekta mērķis ir veidot sakārtotu un sakoptu apkārtējo vidi, kurā dzīvosim rīt - sekmējot saskaņas un harmonijas veidošanu sabiedrībā.

Projektā veicamie uzdevumi:

 • novākt  un transportēt 560 m3 akmeņus un grunts
 • izrakt dīķi 500 m3
 • transportēt izrakto grunti uz objektiem 200 m3
 • izlīdzināt grunti un planēt dīķi 300 m3
 • planēšanas darbi 4120 m2

Ar lieljaudas tehnikas palīdzību tika sakoptas tās vietas, kuras nevarēja veikt ar rokām un pakalpojumu sniedza vietējais SIA „Uceni”. Darbu veikšanai bija nepieciešami 5000Ls un darbus veica 3 mēnešos no 2008.gada aprīļa līdz 30.jūnijam.


Iesniedzēja apraksts:
Biedrība „Lauberiete” (turpmāk VIG) dibināta 2003.gada 24.decembrī, reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā 2006.gada. 10.janvārī, darbojas uz Statūtu pamata. 

Biedrības mērķi ir:

 • pilsoniskas sabiedrības attīstība
 • trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana
 • kultūras un izglītības veicināšana
 • brīvā laika organizēšana un iedzīvotāju sociālās kultūras attīstība

 

Darbības jomas un uzdevumi:

 • Izglītības jomā – sekmēt izpratni par Latvijā notiekošām ekonomiskām un sociālām pārmaiņām  iestājoties ES
 • Garīgā un mākslas jomā- attīstīt estētiskā un ētiskā jēdziena izpratni, veicināt garīgo izaugsmi
 • Sociālā jomā- sekmēt sabiedrības integrāciju
 • Sabiedrības atveseļošanas un labklājības nodrošināšanas jomā- veikt izskaidrošanas darbu par veselīgu dzīvesveidu, iespējām aktivizēt ekonomisko, saimniecisko darbu, padarot dzīvi mērķtiecīgu un ceļot iedzīvotāju dzīves kvalitāti
 • Iekšējo un ārējo sakaru jomā- iepazīties ar vietējo un ārzemju pieredzi līdzīgu organizāciju darbā
 • Finansējuma piesaiste biedrības ilglaicīgai darbībai
 • Vides saglabāšanas jomā – veikt izskaidrošanas darbu par veselīgas vides nozīmi, realizēt vides saglabāšanas, sakopšanas projektus
 • Novadpētniecības jomā- piedalīties pagasta teritorijas vēsturisku materiālu vākšanā, apkopošanā un popularizēšanā


Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Maiga Livčāne
Tālr.:
E-pasts: