„Centra ūdenskrātuves” sakopšana un labiekārtošana

„Centra ūdenskrātuves” sakopšana un labiekārtošana

Iesniedzējs: Birzgales makšķernieku biedrība (NVO)
Sākuma datums: 2007-08-17
Beigu datums:
Fonds: ELVGF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Birzgale
Piešķirtais finansējums: 4999,93 Ls
Rīcības nosaukums: 4.6.2. aktivitātes „Integrētās lauku attīstības stratēģija” 
Projekta apraksts:
Birzgales makšķernieku biedrība izstrādāja projektu Centra ūdenskrātuves sakopšana un labiekārtošana ar mērķi saglabāt dabas resursu daudzveidību un nodrošināt vides resursu pieejamību Birzgales pagastā. Projekta rezultātā tika sakopta un labiekārtota Centra ūdenskrātuve, nodrošinot brīvu Birzgales pagasta iedzīvotāju piekļuvi un tās izmantošanas iespējas. Projekta realizācija sniedza ievērojamu ieguldījumu Birzgales pagasta dabas resursu aizsardzībā un sakopšanā, kā arī paaugstināja iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicināja brīvā laika lietderīgu pavadīšanu Birzgales ciemā.

Iesniedzēja apraksts:
Birzgales makšķernieku biedrība ir dibināta 2006.gada 11.septembrī, bet savu darbību, kā neformāla vietējā inocatīvas grupa veic kopš 1992.gada. Uz doto brīdi biedrība ir 40 reģistrēti biedri, kurus pārstāv trīs valdes locekļi. Biedrības biedri ir apvienojušies, lai kopīgiem spēkiem veicinātu dabas resursu saglabāšanu un pilnvērtīgu attīstību, par ilgtermiņa mērķi izvirzot līdzsvarotu reģionu attīstības veicināšanu un dabas resursu saglabāšanu.

Birzgales makšķernieku biedrība savā darbībā ir paredzējusi sekojošus savas darbības mērķus:

  • Makšķerēšanas organizēšana  Birzgales pagastā
  • Baidrībai nodoto ūdenskrātuvju apsaimniekošana
  • Makšķernieku un makšķerēšanas tradīciju saglabāšana un izkopšana
  • Makšķerēšanas sporta attīstības veicināšana Birzgales pagastā


Par galvenajiem uzdevumiem mērķu sasniegšanā ir izvirzīti:

  • Nodrošināt makšķerēšanas iespējas Birzgalē
  • Saglabāt zivju resursus
  • Labiekārtot vidi
  • Veicināt makšķerēšanas sporta attīstību, nodrošinot veselīgu atpūtu un relaksāciju pie dabas
  • Izskaust malu zvejniecību


Sadarbībā ar Birzgales Pagasta Padomi, iesaistot pagasta iedzīvotājus, tiek organizēti dažadi publiski pasākumi, kuru kopīga darba rezultātā tiek sakopta apkārtējā vide veikta veselīga dzīves veida popularizēšana. Viens no apmeklētākajiem un lielākajiem pasākumiem ir jau par tradīciju kļuvušās makšķernieku sacensības "Birzgales Karpa", kas notiek katru vasaru nedēļu pirms Jāņiem.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs
Andris Balodis
Tālr.: 29134742
E-pasts: