Jātnieku sporta treniņlaukuma infrastruktūras izveide Lielvārdes lauku teritorijā

Iesniedzējs: biedrība "Latvijas Profesionālo jātnieku sporta klubs" (NVO)
Sākuma datums: 2007-08-17
Beigu datums:
Fonds: ELVGF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Lielvārdes lauku teritorija
Piešķirtais finansējums: 5000,00 Ls
Rīcības nosaukums: 4.6.2. aktivitātes „Integrētās lauku attīstības stratēģija” 
Projekta apraksts:
Projekta realizācijas rezultātā tika uzlabota jātnieku sporta treniņlaukuma drošība un vizuālais izskats izbūvējot nožogojumu. Pēc jaunā treniņlaukuma nodošanas ekspluatācijā biedrība spēja interesentus nodrošināt ne tikai ar treniņiem pie viena no labākajiem Latvijas jātniekiem, starptautiskās klases sporta meistara Daiņa Ozola, bet arī treniņiem uz kvalitatīva, droša un sakopta treniņlaukuma, tā rezultātā palielinājās jātnieku skaits. Sportisti un skatītāji pie sporta laukuma pavada vairākas stundas, dažādos metereoloģiskajos apstākļos jo tagad ir pieejama nojume - lapene ar soliem un galdu. Sportistiem, viņu radiem un skatītājiem bija vajadzīgs kvalitatīvs piebraucamais ceļš, lai nodrošinātu komfortablu piekļūšanu sporta laukumam un auto novietošanu, kas tika nobruģēts realizējot šo projektu.

Iesniedzēja apraksts:
Latvijas Profesionālo jātnieku sporta klubs (turpmāk LPJSK) dibināts 2001.gadā, bet kā biedrība pārreģistrējies 26.04.2005. Sabiedriskā labuma statuss tika iegūts 03.06.2005.


Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs
Dainis Ozols
Tālr:
E-pasts: