Datorpamācības

Datorpamācības

Iesniedzējs: Ķeguma novada pensionāru biedrība (NVO)
Sākuma datums: 2007-02-16
Beigu datums:
Fonds: ELVGF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Ķegums
Piešķirtais finansējums: 4790,00 Ls
Rīcības nosaukums: 4.6.2. aktivitātes „Integrētās lauku attīstības stratēģija” 
Projekta apraksts:
Projekta mērķis ir veicināt mūžizglītības sistēmas pilnveidi, tehnisko nodrošinājumu un pieejamību tuvāk dzīves vietai. Pensionāru un citu interesentu apmācība jaunu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā veicina lauku apvidu iedzīvotāju reģionālo atšķirību mazināšanu, sekmē informācijas sabiedrības veidošanos laukos un dod iespēju veiksmīgi konkurēt darba tirgū. Projekta īstenošana ir inovatīvs pasākums un tiek virzīta uz novada iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanu, viņu dzīves kvalitātes paaugstināšanu.

Iesniedzēja apraksts:
Biedrība nodibināta un uzsāka darbību 2006.gada 27.decembrī. Pašlaik biedrība izstrādā biedrības stratēģiju un veic pasākumus, lai izglītotu un palielinātu pensionāru sabiedrisko aktivitāti:

  • organizēt kultūras un atpūtas, sporta pasākumus
  • uzturēt sakarus ar novada domi un sniegt priekšlikumus plānošanas un lēmumu izstrādē
  • organizēt ikmēneša izglītojošus un informatīvus seminārus


Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Dagnija Berķe
Tālr.:
E-pasts: