Vienādas iespējas visiem

Iesniedzējs: biedrība "Lauberiete" (NVO)
Sākuma datums: 2007-02-16
Beigu datums:
Fonds: ELVGF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Laubere
Piešķirtais finansējums: 5000,00 Ls
Rīcības nosaukums: 4.6.2. aktivitātes „Integrētās lauku attīstības stratēģija”
Projekta apraksts:
Projekta vīzija ir atrisināta problēma - pārāk maz iespēju Lauberes pagasta 821 iedzīvotājam izmantot bibliotēkā sniegtos informacionālos un kultūrizglītības pakalpojumus, ēkas nesakārtotās infrastruktūras un vides nepieejamības dēļ. Projekta mērķis - veidot līdzsvarotu informācijas un kultūras pieejamību Lauberē - sekmējot uz humānām vērtībām balstītas zināšanu sabiedrības veidošanos.

Projektā veicamie uzdevumi:

 • izbūvēt uzbrauktuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
 • nomainīt ārdurvis un logus
 • nosiltināt un nokrāsot fasādi

Darbu veikšanai bija nepieciešami 5000Ls un projekts tika realizēts 7 mēnešos. Projektā tika iesaistīti sabiedriskie darbinieki un pašvaldība.


Iesniedzēja apraksts:
Biedrība „Lauberiete” (turpmāk VIG) dibināta 2003.gada 24.decembrī, reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā 2006.gada. 10.janvārī.
Biedrības mērķi ir:

 • pilsoniskas sabiedrības attīstība
 • trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana
 • kultūras un izglītības veicināšana
 • brīvā laika organizēšana un iedzīvotāju sociālās kultūras attīstība

Darbības jomas un uzdevumi:

 • Izglītības jomā – sekmēt izpratni par Latvijā notiekošām ekonomiskām un sociālām pārmaiņām  iestājoties ES
 • Garīgā un mākslas jomā - attīstīt estētiskā un ētiskā jēdziena izpratni, veicināt garīgo izaugsmi
 • Sociālā jomā- sekmēt sabiedrības integrāciju
 • Sabiedrības atveseļošanas un labklājības nodrošināšanas jomā - veikt izskaidrošanas darbu par veselīgu dzīvesveidu, iespējām aktivizēt ekonomisko, saimniecisko darbu, padarot dzīvi mērķtiecīgu un ceļot iedzīvotāju dzīves kvalitāti
 • Iekšējo un ārējo sakaru jomā- iepazīties ar vietējo un ārzemju pieredzi līdzīgu organizāciju darbā
 • Finansējuma piesaiste biedrības ilglaicīgai darbībai
 • Vides saglabāšanas jomā – veikt izskaidrošanas darbu par veselīgas vides nozīmi, realizēt vides saglabāšanas, sakopšanas projektus
 • Novadpētniecības jomā - piedalīties pagasta teritorijas vēsturisku materiālu vākšanā, apkopošanā un popularizēšanā

 

VIG rīcībā ir laikmetīgi iekārtota nodarbību telpa dažādiem pasākumiem. Jebkurā laikā, iepriekš saskaņojot ar bibliotēku, ir pieejams moderns tehniskais aprīkojums (8 datori, krāsainais un melnbaltais printeris, skeneris, digitālais fotoaparāts, digitālā videokamera, mājas kinozāle ar videokasešu un CD kolekciju), atsevišķa rotaļu istaba pirmskolas vecuma bērniem, labs bibliotēkas krājums, kas veidots, balstoties uz iedzīvotāju interesēm un vajadzībām.

VIG aktīvi darbojas ap 25 dalībniekiem un pasākumos iesaista arī pārējos dažādu interešu grupu iedzīvotājus. VIG darbojas novadpētnieki, rokdarbnieces, jauno informācijas tehnoloģiju interesenti, grāmatu draugi, mākslas interesenti un dabas draugi.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Maiga Livčāne
Tālr.:
E-pasts: