Nūjošana

Nūjošana

Iesniedzējs: Ķeguma novada pensionāru biedrība (NVO)
Sākuma datums: 2007-10-01
Beigu datums: 2008-06-30
Fonds: ELVGF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Ķegums
Piešķirtais finansējums: 4336,00 Ls
Rīcības nosaukums: 4.6.2. aktivitāte „Integrētās lauku attīstības stratēģija” 

Projekta apraksts:
Projekta mērķis ir novada iedzīvotāju veselības uzlabošana, sociāli labvēlīgas un aktīvas sabiedrības veidošana, sava novada kultūrvēsturisko dabas un tūrisma objektu iepazīšana un popularizēšana, patriotisko jūtu palielināšana, veselības un izglītojoša rakstura pasākumu skaita palielināšana, jaunu interešu pulciņu veidošana, lauku apvidu iedzīvotāju nacionālo, sociālo, paaudžu un reģionālo atšķirību mazināšana.  Projekta īstenošana tiek virzīta uz novada iedzīvotāju fiziskās aktivitātes palielināšanu, viņu dzīves kvalitātes paaugstināšanu.

Iesniedzēja apraksts:
Biedrība nodibināta  un uzsāka darbību 2006.gada 27.decembrī. Pašlaik biedrība izstrādā biedrības stratēģiju un veic pasākumus, lai izglītotu un palielinātu pensionāru un novada iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti: organizē kultūras un atpūtas, sporta pasākumus, veicina jaunu interešu pulciņu veidošanos, uztur sakarus ar novada domi un iesniedz tai priekšlikumus plānošanas un lēmumu izstrādei, organizē ikmēneša izglītojošus un informatīvus seminārus.

Kontaktinformācija:
Viktors Mūzis
Tālr.:
E-pasts: