Montesori pedagoģijas specifisko didaktisko materiālu iegāde nodibinājumam „Mārīte ABC”

Montesori pedagoģijas specifisko didaktisko materiālu iegāde nodibinājumam „Mārīte ABC”

Iesniedzējs: Nodibinājums „Mārīte ABC” (NVO)
Sākuma datums: 2007-02-16
Beigu datums:
Fonds: ELVGF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas viets: Lielvārde
Piešķirtais finansējums: 4500,00 Ls
Rīcības nosaukums: 4.6.2. aktivitāte „Integrētās lauku attīstības stratēģija” 
Kopsavilkums:
Nodibinājums „Mārīte ABC” ir izveidots ar mērķi sekmēt Lielvārdes novada un tuvākās apkaimes bērnu spēju un personības vispusīgu attīstīšanu, nodrošināt bērniem alternatīvas apmācības iespējas atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām un spējām, piedāvāt rehabilitācijas iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām, izmantojot Montesori pedagoģijas un citas metodes, kā arī veidot sadarbību ar bērnu rehabilitācijas, alternatīvās apmācības un citām mācību iestādēm Latvijā un citās valstīs.  Montesori metodes pilnvērtīgai pielietošanai nepieciešami specifiski didaktiskie mācību materiāli. Daļu no materiāliem var iegādāties vietējos veikalos vai pasūtīt pie amatniekiem. Liela daļa materiālu ir ļoti specifiska. Tos vajadzīgajā kvalitātē pašiem  izgatavot nav iespējams. Montesori pedagoģijas materiālu ražošanā ir specializējusies holandiešu firma „Nienhuis”, un tā ir pazīstama kā ļoti kvalitatīvu izstrādājumu tirgotāja.

Iesniedzēja apraksts:
VIG tika izveidota 2006.gada vidū, kad Dace Gailīte un Elita Kalniņa kopā absolvēja Montesori atveseļojošās pedagoģijas kursus un ieguva sertifikātus. Drīz pēc tam VIG pievienojās arī logopēde Ilze Bērtulsone. Kopš 2006.gada vidus nodibinājuma dibinātājas par saviem līdzekļiem ir iegādājušās daļu didaktisko materiālu — tādus, kas vai nu bija pielāgojami no tirdzniecības tīklā pieejamām precēm, vai arī tādus, kas izgatavojami saimnieciskā kārtā. 2006.gada decembrī tika nodibināts nodibinājums „Mārīte ABC”, kura pamatmērķis ir izveidot Montesori pedagoģijas kabinetu Lielvārdē.


Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Elita Kalniņa
Tālr.:
E-pasts: