Mēs - Birzgalei

Mēs - Birzgalei

Iesniedzējs: biedrība SK "Birzgale" (NVO)
Sākuma datums: 2007-02-16
Beigu datums:
Fonds: ELVGF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Birzgale
Piešķirtais finansējums: 4970,00 Ls
Rīcības nosaukums: 4.6.2. aktivitāte „Integrētās lauku attīstības stratēģija” 
Kopsavilkums:
Sabiedrībā pieaug pieprasījums pēc saieta namu piedāvātajiem pakalpojumiem, jo kultūra un sabiedriskas aktivitātes ir viens no galvenajiem dzīves kvalitātes rādītājiem gan attiecībā uz sabiedrību, gan vidi. Tā ir būtiska loma nacionālās identitātes, it īpaši latviešu valodas saglabāšanā, kas dod arī papildus iespējas komunikācijas veidošanai ar lielāku sabiedrības loku un arī ar citām tautām.
Lauku iedzīvotājiem ir jāmāk ne tikai strādāt, bet arī atpūsties. Saieta nams Birzgales pagastā ir vienīgā reālā vieta, kur cilvēkiem sanākt kopā padziedāt, padejot, spēlēt teātri, diskutēt, labi atpūsties un uzkrāt spēkus turpmākam darbam. Šim nolūkam bija svarīga ne tikai zāle un skatuve, bet arī labierīcību telpas, kuras bija tehniski un vizuāli nolietojušās.
Projekta ietvaros veiktais renovācijas darbs labierīcību telpās (sanitārajā mezglā un priekštelpā) veicināja publiskās vides uzlabošanu, sakārtošanu un pieejamību. Saieta namā ir iespēja organizēt biežus un regulārus kultūras un sporta pasākumus lielākam iedzīvotāju kopumam, tādā veidā piesaistot un ieinteresējot vietējos iedzīvotājus un ciemiņus.

Iesniedzēja apraksts:
VIG tika izveidota 2003.gadā pie jaunuzceltās sporta zāles Birzgales pagastā. 2005.gadā tā tika reģistrēta, ka sabiedriskā organizācija „Sporta klubs Birzgale”. 
2006. gada oktobrī sabiedriskā organizācija tika pārreģistrēta par biedrību SK „Birzgale”. Biedrībā pašlaik darbojas 30 biedri un ir iesaistījušies 20 dalībnieki, kuri aktīvi nodarbojas ar sportu, piedalās sacensībās, gūst panākumus. Biedrība organizē sporta sacensības uz vietas sporta zālē, piesaistot citu rajona pagastu, blakusesošo novadu iedzīvotājus, kā arī organizācijas un cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Laba sadarbība izveidojusies ar invalīdu biedrību „Apeirons” un invalīdu klubu „Optimists”. Biedrības SK „Birzgale” biedri saieta nama foajē telpās sniedz iespēju pagasta iedzīvotājiem izmantot šīs telpas aktīvai atpūtai jebkurā laikā, kā arī organizē pasākumus, dažādas tikšanās, tematiskos vakarus, tādā veidā nodrošinot interesantu brīvā laika pavadīšanu ikvienam pagasta iedzīvotājam un interesentam, kā arī pēc iespējas vairāk iesaista mazāk aktīvos iedzīvotājus.

Kontaktinformācija:
Projakta vadītājs
Valentīns Pastars
Tālr: 26334662
E-pasts: valtsxx@inbox.lv