Baltā Māja

Iesniedzējs: Ķeipenes vides centrs (NVO)
Sākuma datums: 2007-02-16
Beigu datums: 2010-07-01
Fonds: ELVGF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Ķeipene
Izpildītājs: Ķeipenes vides centrs
Piešķirtais finansējums: 5000,00 Ls
Rīcības nosaukums: 4.6.2. aktivitātes „Integrētās lauku attīstības stratēģija” 
Kopsavilkums:
Projekts „Baltā māja” tika īstenots, lai izveidotu biedrības „Ķeipenes vides centrs” darba vidi un radītu iespēju tālākai biedrības darbībai un attīstībai, t.sk. jaunu interešu grupu veidošanai.Tika renovētas biedrības „Ķeipenes vides centrs” telpas Ķeipenē, mājā „Viļņi”, kuras kalpo kā vietējo interešu grupu pulcēšanās vieta (interešu pulciņi, kultūras pasākumi, izglītojoši semināri, izstādes, pagasta viesu uzņemšana). Tagad, sakārtota un aktīva darba vide veicina Vietējo Iniciatīvas Grupu (VIG) dalībnieku motivāciju iesaistīties pagasta dzīves uzlabošanā, kā arī sniedz priekšnosacījumu ilgtspējīgai biedrības darbībai un attīstībai.

Iesniedzēja apraksts:
Biedrība „Ķeipenes vides centrs” LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta 2007.gada 13.martā. Biedrība balstoties uz apzinātajām pagasta iedzīvotāju vajadzībām, piedāvā pakalpojumus vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai jaunajās biedrības telpās.


Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Gunita Olekša
Tālr.: 2
E-pasts: