Tehniskā aprīkojuma iegāde Tomes sieviešu kluba "Ābele" kapacitātes celšanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

2010-12-03 - 2011-03-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Tomes sieviešu klubs "Ābele"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Datortehnikas iegāde Jumpravas pagasta iedzīvotāju apmācībai datorzinībās

2011-01-03 - 2011-03-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Ķeguma florbola kluba inventāra iegāde

2010-06-03 - 2011-03-18

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: ĶEGUMA FLORBOLA KLUBS

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Nūjošanas taku apgūšana, aktīva dzīvesveida veicināšana

2009-05-15 - 2011-01-03

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Viriditas"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aprīkojuma iegāde biedrības "Dzelmju attīstībai" darbības nodrošināšanai

2010-06-02 - 2010-12-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Dzelmju attīstībai

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Sila ielas rekonstrukcija Kalnājos

Sila ielas rekonstrukcija Kalnājos

2010-06-03 - 2010-11-01

Fonds: EZF

Iesniedzējs: Ikšķiles novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Pārvērtības turpinājas

Pārvērtības turpinājas

2008-06-05 - 2010-09-25

Fonds: ELVGF

Iesniedzējs: Biedrība "Otrās mājas"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas