Inventāra iegāde lauka loka šaušanas organizēšanai

Inventāra iegāde lauka loka šaušanas organizēšanai

2010-05-20 - 2011-06-15

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Eduarda Lapsiņa loka šaušanas sporta klubs "Amazones"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai.

2010-12-03 - 2011-06-07

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Fitnesa zāles ierīkošana Lēdmanes pagastā

Fitnesa zāles ierīkošana Lēdmanes pagastā

2010-12-01 - 2011-05-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: LĒDMANEI

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Biedrības Sporta klubs "Lielvārde" telpas vienkāršotā renovācija Lielvārdes novada sporta centrā

2010-06-02 - 2011-05-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Sporta klubs "Lielvārde"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Biedrības "Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes" materiāltehniskais nodrošinājums

2010-06-02 - 2011-05-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: SIEVIEŠU KLUBS "ĶEGUMA SAULESPUĶES"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aktīvās atpūtas centra jauniešiem

Aktīvās atpūtas centra jauniešiem "Lapegles" izveide

2009-05-15 - 2011-04-20

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "AKTĪVĀS ATPŪTAS CENTRS JAUNIEŠIEM"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Lauku jauniešu pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana

Lauku jauniešu pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana

2010-12-01 - 2011-04-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: CREATIVUS

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas