Infrasturtūras izveide pīļu audzēšanai SIA

Infrasturtūras izveide pīļu audzēšanai SIA "NULE 3" saimnieciskās darbības konkurētspējas nostiprināšanai

2014-03-03 - 2014-10-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NULE 3"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Ogres novada Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta sporta aktivitāšu un infrastruktūras uzlabošana

Ogres novada Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta sporta aktivitāšu un infrastruktūras uzlabošana

2013-11-01 - 2014-03-14

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aužat manim bāleliņi dancojamu lindraciņ

Aužat manim bāleliņi dancojamu lindraciņ

2013-01-13 - 2014-01-13

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: DZĪVO DEJĀ

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

"Sēd uz sliekšņa pasaciņa" 2.daļa "Meža noslēpumainais stāsts"

2012-01-01 - 2013-12-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Eurika"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Inventāra iegāde Ziemeļu divcīņai

Inventāra iegāde Ziemeļu divcīņai

2012-07-10 - 2013-12-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Ogres stils"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aprīkojuma iegāde biedrības „Sporta klubs „Rembate” darbības nodrošināšanai un mērķu sasniegšanai

Aprīkojuma iegāde biedrības „Sporta klubs „Rembate” darbības nodrošināšanai un mērķu sasniegšanai

2012-06-01 - 2013-12-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Sporta klubs "Rembate"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Vienkāršota rekonstrukcija un renovācija nodibinājuma „Mārīte ABC” aktivitāšu paplašināšanai

Vienkāršota rekonstrukcija un renovācija nodibinājuma „Mārīte ABC” aktivitāšu paplašināšanai

2012-05-28 - 2013-11-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Nodibinājums "Mārīte ABC"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas