Pārvietojamās deju grīdas, video un ar to saistītās aparatūras iegāde lielvārdes deju kolektīvam

Pārvietojamās deju grīdas, video un ar to saistītās aparatūras iegāde lielvārdes deju kolektīvam "Pūpolītis"

2014-03-07 - 2015-07-13

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "DZĪVO DEJĀ"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Interaktīvā skaņas un mūzikas izziņas centra izveide Elkšņu skolā

Interaktīvā skaņas un mūzikas izziņas centra izveide Elkšņu skolā

2014-07-07 - 2015-07-06

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ikšķiles Brīvā skola

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Pensionāru biedrības kapacitātes palielināšana

Pensionāru biedrības kapacitātes palielināšana

- 2015-05-13

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Ķeguma novada pensionāru biedrība"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Koncerttērpi LPB senioru dziesmu ansamblim

Koncerttērpi LPB senioru dziesmu ansamblim "Lielvārdietes"

2014-09-01 - 2015-05-13

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Lielvārdes pensionāru biedrība"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Skaistumkopšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Ogresgalā

Skaistumkopšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Ogresgalā

2014-09-01 - 2015-05-12

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Dace Zobena

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Bērnu rotaļu istabas izveide Ķegumā

Bērnu rotaļu istabas izveide Ķegumā

2014-08-07 - 2015-05-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Starptautiskais Soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Mūsdienīga mācību vide PPII

Mūsdienīga mācību vide PPII "Ķiparu nams"

2014-04-08 - 2015-04-08

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: SIA Elodeja

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas