Kultūras un jaunrades centra izveide Ogres novada Madlienas pagastā

Kultūras un jaunrades centra izveide Ogres novada Madlienas pagastā

2014-09-01 - 2015-03-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aicinānjums (tautas tērpi)

Aicinānjums (tautas tērpi)

2014-08-07 - 2015-01-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: NOVADNIEKI

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Skatuves inventāra iegāde Lielvārdes novada jauniešu tēlotājmākslas prasmju attīstīšanai brīvajā laikā

Skatuves inventāra iegāde Lielvārdes novada jauniešu tēlotājmākslas prasmju attīstīšanai brīvajā laikā

2014-07-15 - 2014-12-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Lielvārdes jauniešu teātra studija “DEGSME”

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Laivu noma Lielvārdes novadā

Laivu noma Lielvārdes novadā

2013-12-31 - 2014-12-31

Fonds: EZF

Iesniedzējs: Dzelmju attīstībai

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Sabiedrisko aktivitāšu centru iekārtošana Ķeguma novadā

Sabiedrisko aktivitāšu centru iekārtošana Ķeguma novadā

2014-07-01 - 2014-12-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Āra trenažieru laukuma izveide Birzgalē

Āra trenažieru laukuma izveide Birzgalē

2014-03-01 - 2014-11-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "JADARA"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aktīvās atpūtas laukuma izveide bērniem un ģimenēm brīvā laika pavadīšanai Lielvārdes pilsētas Avotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvā.

Aktīvās atpūtas laukuma izveide bērniem un ģimenēm brīvā laika pavadīšanai Lielvārdes pilsētas Avotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvā.

2014-08-01 - 2014-10-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas