Sēd uz sliekšņa pasaciņa

Sēd uz sliekšņa pasaciņa

Iesniedzējs: Biedrība "Eurika" (NVO)
Sākuma datums: 2010-12-03
Beigu datums: 2012-12-03
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Projekta īstenošanas vieta: Lielvārdes novads, Lēdmanes pagasts, Lēdmanes muiža, "Lapegles"
Kopējais finansējums: 8606,78Ls
Publiskais finansējums: 7746,10Ls
Rīcības nosaukums: 2.1.Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija izveidot piemērotu vidi bērnu un jauniešu atpūtas organizēšanai un izglītošanai.

Mērķa sasniegšanai tika izveidota dabas taka no "Āriņiem" līdz "Stārķīšiem", izcērtot aizaugušos krūmājus un labiekārtojot teritoriju. "Āriņu" teritorijā tika labiekārtots laukumus sporta aktivitātēm, bet "Stārķīšu" teritorijā - izveidota trušu pilsētiņa, izgatavota un iekārtota ekspozīcijas nojume, kurā bērniem ir iespējams veikt nodarbības lietišķajā un vizuālā mākslā, kā arī dabas zinātnē, nodarbībās iesaistot arī skolēnus ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekts veidots, lai bērnus un jauniešus izglītotu, tuvinātu dabai un radītu izpratni par augu un dzīvnieku pasaules daudzveidību un nepieciešamību nodrošināt tās aizsardzību, iepazīstinot bērnus ar dažādām augu šķirnēm un trušu sugām. Līdz ar to projekts veicina skolēnu izglītošanu, attīstot vizuālās mākslas iztēli un izpratni par dabas procesiem, kuru attēlošanai paredzēts izmantot dažādas mākslas tehnikas. Bērni un jaunieši ar saviem zīmējumiem piedalīsies labdarības projektā "'Man sapnis par..", morāli un materiāli atbalstot Bērnu klīniskās universitātes reanimācijas nodaļu. Papildus projekts paredz veicināt bērnu sporta aktivitātes, nostiprinot bērnu fizisko sagatavotību un vienlaicīgi nodrošinot patīkamu atpūtu ģimenēm.

Iesniedzēja apraksts:
Biedrības "Eurika " darbības pamatvirziens ir saistīts ar labdarības akciju organizēšanu, kā arī bērnu un jauniešu izglītošanu, attīstot skolēnu vizuālās mākslas iemaņas biedrības rīkotajās vasaras atpūtas nometnēs, kuru laikā tiek rīkoti bērnu, jauniešu pārgājieni pa vietējām dabas takām, iepazīstinot skolēnus ar vietējo dabu, apkārtnes vēsturi un leģendām un savācot dabas materiālus, no kuriem tiek veidotas dekoratīvas kompozīcijas. Skolēni iesaistās arī sporta aktivitātes. Papildus audzinošais moments ir saistīts ar palīdzību bērniem, kuri ir nonākuši Bērnu klīniskās slimnīcas reanimācijas nodaļā. Izmantojot skolēnu mākslas iemaņas, tiek sagatavoti zīmējumi Ziemassvētku apsveikumu kartiņu izveidošanai, kuras par ziedojumiem tiek piedāvātas  firmām un fiziskām personām. Iegūtie līdzekļi tiek izmantoti reanimācijas nodaļai nepieciešamās aparatūras iegādei. Plašu atzinību "Eurika" ir guvusi ar labdarības akciju "Pabarosim bērnus". Šīs akcijas mērķis ir atbalstīt trūkumā nonākušās ģimenes, sagatavojot pārtikas grozu, apģērbus un apavus, kas iegūti, izmantojot brīvprātīgos ziedojumus.


Kontaktinformācija:
projekta vadītāja
Anda Barkovska
Tālr.: 29120551
E-pasts: a_anda@inbox.lv