Lielvārdes mācītājmuižas laipas izveidošana pirms Kaibalas - SIA RĪGAS DOMA PĀRVALDE

Lielvārdes mācītājmuižas laipas izveidošana pirms Kaibalas - SIA RĪGAS DOMA PĀRVALDE

Iesniedzējs: SIA RĪGAS DOMA PĀRVALDE (Privāts)
Sākuma datums: 2019-09-03
Beigu datums: 2020-09-24
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: “Fermas”, Lielvārdes pag., Lielvārdes nov., LV-5070
Kopējais finansējums: 12244.73 EUR
Publiskais finansējums: 9000.00 EUR
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta mērķis ir saistīts ar vēsturiskās Lielvārdes mācītājmuižas atjaunošanu un attīstīšanu, veidojot vietu, kur cilvēkus uzrunā daba, dodot pienesumu viņu personības attīstībai, izveidojot laipu Daugavā, dot apmeklētājiem iespēju dabiskā un sakārtotā vidē baudīt radību, pieminot arī savu radītāju.

Iesniedzējs radījis vietu, kur apmeklētājiem ir pieejamas pastaigas iespēja Daugavā. Uzstādot laipu, papildināts novadā esošo tūrisma objektu skaits ar īpaši unikālu objektu. Līdz ar laipas izveidi radīta arī iespēja citai mērķgrupai - Daugavas laivu braucējiem izkāpt no Daugavas sakoptā krastā, kur tuvumā ir autobusa pietura "Enkurāji", kā arī netālu Kaibalas dzelzceļa stacija, kā arī lielceļš ar labu piebraukšanas iespēju, lai izceltu laivas krastā.

Lielvārdes mācītājmuižas atjaunošana un attīstīšana saistās ar vārdiem: "Dievs. Daba. Darbs." Ar šiem vārdiem, iespējams, raisās asociācijas arī ar Annu Brigaderi, vai arī nesen, pirms gada, Rēzeknes teātrī iestudēto izrādi ar tādu pašu nosaukumu, taču projektā realizēts savs, unikāls redzējums par laipu. Jauna rekolekciju centra izveidē, kurš nākotnē cer līdzināties Rīgas Domam, kurš aicina un atklāj Dieva vārda izaugsmi cilvēkā. Radīta iespēja cilvēkiem tvert arī gadalaiku noskaņas Latvijas likteņupes Daugavas labajā krastā, un ar savu labo pieredzi tālāk dalītos ar apkārtējiem. Radīta vieta, kur cilvēks var iegūt pieredzi garīgai atjaunotnei.

Projekta ietvaros izveidota 60 metru garu pastaigu laipu Daugavā un nojume, kur patverties no saules vai negaisa un lietus. Izvietots reklāmas raksts žurnālā “Svētdienas rīts”, kā arī segtas nomas līguma reģistrācijas zemesgrāmatā izmaksas.

Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 12 244.73 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 10000.00 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA publiskā finansējuma summa ir 9000.00 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas 1000.00 EUR jeb 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās izmaksas nodrošina projekta iesniedzējs.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs Lauris Treijs

Kontakttālrunis +37129205877

E-pasta adrese lauris.treijs<@>doms.lv

image, 452x71px, 28.81 KB