Āra trenažieru laukuma izveide Baldones stadionā - PSV Baldones novada dome

Āra trenažieru laukuma izveide Baldones stadionā - PSV Baldones novada dome

Iesniedzējs: PSV Baldones novada dome (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2019-08-05
Beigu datums: 2019-05-28
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Rīgas iela 55, Baldone, Baldones nov., LV-2125
Kopējais finansējums: 5827.36 EUR
Publiskais finansējums: 5244.62 EUR
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

2018. gada 24. septembrī Baldonē svinīgi tika atklāts jauns, mūsdienu prasībām atbilstošs stadions, tādējādi kļūstot par astoto starptautiski sertificēto vieglatlētikas stadionu Latvijā un Pierīgā, kurš ir piemērots ne tikai vietēja, bet arī nacionāla un starptautiska mēroga sacensību rīkošanai. Pie stadiona ir izbūvēta plaša autostāvvieta un velosipēdu novietne. Teritorija ir labiekārtota, apgaismota, aprīkota ar apsardzes un video novērošanas sistēmām. Stadions paredzēts Baldones vidusskolas audzēkņu sporta nodarbībām, Baldones Sporta kompleksa treniņgrupu nodarbībām, dažāda mēroga sacensību un sporta nometņu rīkošanai, kā arī ikvienam sportot gribētājam. 

Projekta mērķis ir izveidot āra trenažieru laukumu Baldones stadiona teritorijā, lai dažādotu brīvā laika aktivitātes Baldones novadā, uzlabojot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un pilnveidojot publiski pieejamo aktivitāšu daudzveidību.

Projekta īstenošana ir devusi iespēju papildināt un dažādot stadiona sniegtos pakalpojumus tā apmeklētājiem. Āra trenažieru komplekts ir noderīgs ikvienam stadiona apmeklētājam treniņprocesā. Ielu vingrošanas komplekta izveide ir devusi iespēju piesaistīt sporta aktivitātēm vairāk jauniešus. Projekta ietvaros tika uzstādīts āra trenažieru komplekts, kurš sastāv no ielu vingrošanas komplekta (Komplektā pievilkšanās stieņu komplekts, paralēlās līdztekas, zviedru siena, horizontālās trepes, lokveida horizontālās trepes, pievilkšanās radziņi), pumpēšanās stieņa trīs augstumos un vēderpreses soliņa.

Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 5827.36 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 5827.36 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA publiskā finansējuma summa ir 5244.62 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas 582.74 EUR jeb 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina projekta iesniedzējs.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Renārs Manuilovs

Kontakttālrunis: 28663569

E-pasta adrese: renars.manuilovs<@>baldone.lv

image, 452x71px, 28.81 KB