PIRMS ĶERIES KLĀT PIE PROJEKTA VEIDLAPAS...

PROJEKTA IESNIEGUMU VEIDLAPAS UN PAVADDOKUMENTI:

Rīcībai Nr. 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai:

Rīcībai Nr. 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai:

Rīcībai Nr. 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem:

VADLĪNIJAS:

Ja kāda no saitēm nedarbojas vai nepieciešams kāds papildus dokuments, lūdzu rakstiet - maris@ziedzeme.lv.