Cenu aptauja: pētījumam par koprades telpu attīstību lauku reģionos

25.05.2020