„Zied zeme” biedru lojalitātes programma

Programmas mērķis: veicināt PPP biedrība "Zied zeme" biedru izaugsmi un personības pilnveidošanos.
 
“Zied zeme” biedru lojalitātes programma ir biedrības izstrādāta programma, kura sniedz saviem biedriem papildus labumus un iespējas veicināt sadarbību un attīstību konkrētiem mērķiem. Tas ir piedāvājums Baldones, Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada iedzīvotājiem, organizācijām, uzņēmējiem un pašvaldībām, lai pēc iespējas efektīvāk un ātrāk veicinātu Zied Zeme teritorijas izaugsmi un attīstību.

Kas ir nepieciešams, lai pieteiktos “Zied zeme” biedru lojalitātes programmā?

Lai kļūtu par biedru, ir nepieciešams aizpildīt biedru pieteikuma anketu (fiziskām personām vai juridiskām personām) un iesniegt to kādam no biedrības pārstāvjiem.
Biedrības pārstāvis infromēs par iesnieguma saņemšanu un iesniegs to Padomei, kura, saskaņā ar biedrības statūtiem, lemj par biedru statusa piešķiršanu. 


Ko iegūst biedri piedaloties šajā programmā?

 • balsstiesības saskaņā ar statūtiem
 • tiesības piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli
 • savlaicīgu informācija par biedrības darbību, projektu konkursiem, semināriem un apmācībām
 • iesaisti biedrības darbībā t.sk. vietējās attīstības stratēģijas pilnveidošanā
 • iespēju kandidēt un tikt ievēlētam biedrības Pārstāvju sapulces sastāvā, kas pieņem vairumu stratēģiskos lēmumus
 • iesaisti Attīstības stratēģijas sagatavošanā un labošanā, dodot priekšlikumus, ieteikumus, komentarus, papildināt, labot, pārliecinošāk aizstāvēt savas intereses
 • finansiālu atbalstu dalībai semināros un konferencēs Latvijā un ārvalstīs, iegūstot zināšanas un prasmes savai un savas pārstāvētās organizācijas attīstībai
 • bezmaksas konsultācijas par finansējuma piesaisti un finansu dokumentu noformēšanu
 • iespēju robežās: bezmaksas darba vietu (pakalpojumus) - datoru, printeri, internetu - pēc nepieciešamības
 • jaunas kontaktu iespējas gan Latvija, gan ārzemēs
 • publicitātes iespējas: 
  • web publikācijas Zied Zeme mājas lapā
  • bezmaksas baneru izvietošana web lapā
  • apmaksātu informatīvo materiālu izstrāde Zied Zeme dizainā
  • realizēto projektu bukleti
  • dalība "Zied Zeme delikatešu grozā"
 • iesaisti "Zied Zeme delikatešu grozā" mārketinga aktivitašu plāna izstrādē
 • sadarbības iespējas: 
  • novada pašvaldības
  • uzņēmēji
  • nevalstiskās organizācijas 
  • Ogres Biznesa Inkubatoru (OBI)
  • Latvijas Pilsonisko Aliansi (eLPA)
  • biedrību "ZINIS"
  • Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru
  • Latvijas lauku un Zivju tīklu

Svarīgi! Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura. Nav jābūt biedrības biedram, lai būtu tiesības iesniegt LEADER projektu iesniegumu!!!

Kādi ir "Zied zeme" biedru pienākumi?

"Zied zeme" biedru pienākumi ir noteikti biedrības statūtos:

 • līdzdarboties biedrības mērķu īstenošanā
 • ievērot biedrības statūtus un pildīt Sapulces, Padomes un Valdes lēmumus
 • maksāt biedra naudu Sapulces noteiktajā kārtībā un apmērā
 • nepieļaut rīcību, kas diskreditē biedrību sabiedrībā
 • piedalīties Sapulcē personīgi vai ar pilnvarota pārstāvja starpniecību

Mēs varam mainīt vidi, kurā dzīvojam!