Kā kļūt par biedru?

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personāl- sabiedrība, kas ir ieinteresēta Biedrības darbībā, apņemas pildīt Biedrības statūtus un Biedrības pārvaldes institūciju lēmumus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.

Lai kļūtu par biedrības "Zied Zeme" oficiālu biedru un saņemtu visus labumus, ko sniedz biedrība, ir jāaizpilda biedru iestāšanās anketa (fiziskām personām vai juridiskām personām) un jāiesniedz kādam no biedrības pārstāvjiem.


Iestāšanās nauda biedrībā:

  • juridiskām personām EUR 15.00
  • fiziskām personām EUR 7.00

 
Gada maksa biedriem, sākot no otrā darbības gada:

  • juridiskām personām (izņemot pašvaldības) EUR 30.00
  • fiziskām personām EUR 15.00
  • pašvaldībām - atkarībā no iedzīvotāju skaita lauku teritorijās, iedzīvotāju skaitu uz pārskata gada 1.janvāri reizinot ar EUR 0.10

 

Sīkāku informāciju par biedru tiesībām un pienākumiem skatīt PPP biedrības "Zied zeme" statūtos.