LLKC info seminārs Madlienā

09.05.2023, 10:00 - 18:00

SIA LLKC Ogres birojs aicina lauksaimniekus un lauku uzņēmējus uz bezmaksas informatīvajiem semināriem "Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem 2023. gadā"

9. maijā 10.00 - Madlienas kultūras namā

Programmā:
• Informācija no LAD – jaunajā plānošanas periodā pieejamie maksājumi un nosacījumi to saņemšanai, plānotās projektu kārtas, atbalsta pasākumi u.c. (Solvita Ķikāne - LAD Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja; Natālija Zarkeviča - LAD Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes ES Tiešo maksājumu daļas vadītāja)
• LLKC Ogres biroja informācija par piedāvātajiem pakalpojumiem un aktivitātēm 2023. gadā (Aija Luse – LLKC Ogres biroja vadītāja)
• Aktualitātes lopkopības saimniecībām jaunajā plānošanas periodā (Aija Luse – LLKC Ogres biroja lopkopības konsultante)
• Aktualitātes augkopībā jaunajā plānošanas periodā. VAAD LIZ pārvaldības sistēma. Saimniecības pārvaldības platforma "Mans lauks". Kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma “Vesels augs” (Ieva Kamerāde-Sniedze – LLKC Ogres biroja augkopības konsultante)
• LEADER pieejas iespējas (Linda Cīrule – PPP biedrības Zied Zeme valdes locekle)
• “Novada Garša” pasākumi, “Novada Garša” kataloga sniegtās iespējas ražotājiem un patērētājiem (Elīna Masteiko – “Novada Garša” reģionālais atbildīgais)

Iepriekšēja pieteikšanās uz semināru nav nepieciešama.

Kontaktinformācija:
LLKC Ogres biroja uzņēmējdarbības konsultante - elina.masteiko@llkc.lv, 28331239
kā arī sekojiet informācijai Facebook kontā @LLKC.Ogre