Projektu pieņemšana Rīcībā 1.1.

2020-06-13 00:00:00 - 2020-07-13 00:00:00

Projektu konkursa 12. kārta rīcībā Nr. 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

http://www.ziedzeme.lv/lv/jaunumi/article.php?id=17144