[ATCELTS] Nodokļu aktualitātes INN maksātājiem

25.03.2020, 10:00 - 15:00

Mācību tēma: saimnieciskās darbības reģistrācija, alternatīvi saimnieciskās darbības veidi, nodokļu maksāšanas veida izvēle, atskaites, deklarācijas, grāmatvedības veikšana un citi saistīti jautājumi.

Mācību lektors: Inguna Leibus

Mācību laiks un vieta: 25.03.2020.  plkst. 10:00-15:00 kopstrādes telpa „CoLabora”, Ausekļa iela 1a. Lielvārdē.


Laiks

Saturs

10:00-11:30

1.Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmējiem 2020. gadā

11:30-11:45

Pauze

11:45-13:15

2.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no saimnieciskās darbības ienākuma:

·      saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls;

·      pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana;

·      izdevumu precizēšana;

·      izdevumu ierobežojums gada ienākumu deklarācijā;

·      atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošana;

·      IIN avansa maksājumi;

13:15-13:30

Pauze

13:30-15:00

3.Pašnodarbināto personu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās                                  iemaksas (VSAOI):

·      VSAOI aprēķināšana;

·      VSAOI iekļaušana izdevumos;

4.Pievienotās vērtības nodoklis mazajiem uzņēmējiem;

5.Atbildes uz jautājumiem. 

Mācības tiek organizētas Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” projekta „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015, kas tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.