[ATCELTS] Gada pārskata sagatavošana un NVO grāmatvedība

21.03.2020, 10:00 - 17:00

Mācību tēma: Gada pārskata sagatavošana un NVO grāmatvedība. NVO dibināšana, pārvaldība un lietvedība.

Mācību lektors: Ieva Strazdiņa, Anita Īvāne

Mācību laiks un vieta: 21.03.2020.  plkst. 10:00-17:00 kopstrādes telpa „CoLabora”, Ausekļa iela 1a. Lielvārdē.

Laiks

Saturs

9:30-10:00

Ierašanās, kafijas pauze.

Individuālas konsultācijas par NVO dibināšanu, pārvaldību un lietvedību ar Anitu Īvāni.

10:00-11:30

NVO grāmatvedība

·      Likumdošanas prasības biedrībām;

·      Pamatlīdzekļu uzskaite;

·      Ieņēmumu uzskaite biedrībās (biedru naudas, ziedojumi, projektu līdzekļi, saimnieciskā darbība );

11:30-11:45

Pauze

11:45-

13:15

·      Biedrības izdevumi;

·      Darba samaksa un citas fiziskai personai izmaksātas summas;

·      Diskusija un jautājumi;

13:15-13:45

Pārtraukums

13:45-15:15

Gada pārskata sagatavošana

·      Gada pārskata sastāvdaļas;

·      Sabiedriskā labuma organizācijas gada pārskats;

·      Gada pārskata sagatavošana;

15:15-15:30

Pauze

15:30-17:00

·      Gada pārskata apstiprināšana un iesniegšana VID;

·      Diskusija un jautājumi.

Mācības tiek organizētas Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” projekta „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015, kas tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.