Pieredzes apmaiņas brauciens “LEADER” projekti vietējās rīcības grupas biedrības “Darīsim paši!” teritorijā

03.03.2020, 07:00 - 18:30

Šī gada 3.martā Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” vedīs potenciālos projektu iesniedzējus rīcībā sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem pie projektu realizētājiem, kuri labprāt dalīsies ar savu pieredzi LEADER projektu realizācijā. Pieredzes apmaiņas seminārā uzsvars tiek likts uz sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas projektiem, taču iepazīsim arī “Viedā ciema” piemēru, kā arī lauksaimniecības produktu pārstrādes projektu. PPP biedrība “Zied zeme” izsludinājusi projektu iesniegšanu šādās rīcībās:

 

 

Seminārs paredzēts PPP biedrība Zied zeme darbības teritorijas potenciālajiem projektu īstenotājiem, vietējiem uzņēmējiem un tiem, kuri vēl tikai plāno uzsākt savu uzņēmējdarbību, kā arī citiem interesentiem. Priekšroka tiek dota tiem semināra dalībniekiem, kas iepriekš Zied zemes rīkotajos izbraukuma semināros nav piedalījušies. 

Vairāk informācijas par semināra programmu un pieteikšanus saņemsi šeit!

PPP biedrība Zied zeme ar Eiropas Savienības atbalstu, īstenojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana", sedz dalībnieku dalības un transporta maksu seminārā, kas vienai personai sastāda 25 EUR. Dalības maksā iekļauta ēdināšana un objektu apskate. Transports līdz semināra norises vietai un tā norises laikā tiek nodrošināts.

Kontaktinformācija: Iluta Jansone 22041406; iluta@ziedzeme.lv

image, 452x71px, 28.81 KB