LEADER projektu koprakstīšana un konsultācijas

27.01.2020, 10:00 - 12:00

Laiks un vieta:

27.01.2020, plkst. 10:00-12:00, Colabora, Ausekļa iela 1A, Lielvārde.

Tu:

•    uzzināsi, ar ko sākt;

•    sapratīsi projektu konkursu nosacījumus;

•    aizpildīsi projekta melnrakstu;

•    noformulēsi sava projekta ideju, mērķi, mērķauditoriju, saplānosi projekta laika grafiku, izmaksas un budžetu;

•    veiksi sava projekta pašvērtējumu;

•    iegūsi dažādu projekta pavaddokumentu paraugus;

•    iegūsi citu dalībnieku atsauksmes un ieteikumus;

•    saņemsi citas bezmaksas konsultācijas.

Vēlams līdzi ņem savu portatīvo datoru!

Piesakies: https://forms.gle/Y2yKJ9xkqxRkrcQe8