Pieredzes apmaiņas brauciens “LEADER” projekti “Cēsu rajona lauku partnerībā”

23.01.2020, 09:00 - 18:00

Šī gada 23.janvārī Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” vedīs potenciālos projektu iesniedzējus pie projektu realizētājiem, kuri labprāt dalīsies ar savu pieredzi LEADER projektu realizācijā. Pieredzes apmaiņas seminārā uzsvars tiek likts uz Lauksaimniecības produktu pārstrādes projektu realizētājiem, taču programmas noslēgumā, nelielā pastaigā apskatīsim arī sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas projektus. PPP biedrība “Zied zeme” izsludinājusi projektu iesniegšanu šādās rīcībās:

10. kārtu no 6.02.-6.03.2020 - Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

11. kārtu no 20.02.-20.03.2020 - Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Seminārs paredzēts PPP biedrība Zied zeme darbības teritorijas potenciālajiem projektu īstenotājiem, vietējiem uzņēmējiem un tiem, kuri vēl tikai plāno uzsākt savu uzņēmējdarbību, kā arī citiem interesentiem. Priekšroka tiek dota tiem semināra dalībniekiem, kas iepriekš Zied zemes rīkotajos izbraukuma semināros nav piedalījušies. 

Vairāk informācijas par semināra programmu un pieteikšanus saņemsi šeit!

PPP biedrība Zied zeme ar Eiropas Savienības atbalstu, īstenojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana", sedz dalībnieku dalības un transporta maksu seminārā, kas vienai personai sastāda 20 EUR. Dalības maksā iekļauta ēdināšana un objektu apskate. Transports līdz semināra norises vietai un tā norises laikā tiek nodrošināts.

Kontaktinformācija: Iluta Jansone 22041406; iluta@ziedzeme.lv

image, 452x71px, 28.81 KB