Izbraukuma seminārs LIELUPĒ

09.10.2019, 08:30 - 19:30

IEDVESMOJIES! MĀCIES! RADI!

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” sadarbībā ar Lauku partnerību „Lielupe” nodrošinās informācijas un pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs projektu ideju radīšanā – IEDVESMOJIES! MĀCIES! RADI! 

Pasākumā iekļauta informācijas un pieredzes apmaiņa ar vietējiem ražotājiem, Jelgavas un Ozolnieku novadu saimniecībām, kā arī Jelgavas novada muižu saimniekiem. Programmā iekļautajiem uzņēmumiem, saimniecībām un biedrībām ir pieredze LEADER projektu realizēšanā, kā arī tiek domāts par jaunu ideju virzīšanu. Augstu novērtēts mājražotāju ieguldītais darbs, laiks un enerģija, radot jaunus un inovatīvus produktus. Pateicoties LEADER projektiem Jelgavas novadā tiek veicināta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un tūrisma attīstība.

Lauku partnerību „Lielupe” ir gandarīta un lepojas ar partnerības teritorijā paveiktajiem darbiem vietējo produktu atbalstam, tāpēc dalās pieredzē un zināšanās, rīkojot informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumus vietējo rīcības grupu dalībniekiem, projektu īstenotājiem, vietējiem uzņēmējiem un citiem interesentiem. 

*PPP biedrība Zied zeme ar Eiropas Savienības atbalstu, īstenojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana", sedz dalībnieku dalības un transporta maksu seminārā, kas vienai personai sastāda 35 EUR. Dalības maksā iekļauta ēdināšana un objektu apskate. Transports līdz semināra norises vietai un tā norises laikā tiek nodrošināts. 

Kontaktinformācija: Iluta Jansone 22041406; iluta@ziedzeme.lv

 

Norises laiks: 2019. gada 9. oktobrī no plkst.10.00-18.00

Izbraukšanas laiks un vieta: plkst. 8.30 “CoLabora Lielvārde”, Ausekļa iela 1A, Lielvārde 

Atgriešanās: plkst. 19.30 “CoLabora”, Ausekļa iela 1A, Lielvārde

image, 452x71px, 28.81 KB