Interešu aizstāvības programma 2012

26.04.2012

Interešu aizstāvība ir viens nosvarīgākajiem aspektiem LEADER programmas attīstībā un ar to mēs saskaramies savā ikdienas darbā, pieteicām savu dalību Jaunatnes līderu koalīcijas projektā "Interešu aizstāvība 2012", kur ieguvām zināšanas savas darbības izaugsmei.

Turpinot ieguldījumu jauniešu iniciatīvas veicināšanā, pieteicām savu dalību Jaunatnes līderu koalīcijas projektā “Interešu aizstāvība 2012”, kura mērķis ir veicināt jauniešu dzīves kvalitātes pakāpenisku uzlabošanu un jaunatnes politikas īstenošanas kvalitāti Latvijā un sagatavot topošos jaunatnes politikas koordinatorus - interešu aizstāvības speciālistus - un īstenot interešu aizstāvību jaunatnes darba jomā Latvijā ne mazāk kā 50 novadu pašvaldībās visā Latvijā. Esam uzsākuši veiksmīgu sadarbību ar Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu skolēnu pašpārvaldēm, kā arī iesaistījušies jaunatnes politikas plānošanā vietējos novados, lai motivētu jauniešus darboties sava novada labā un realizēt savas idejas tepat uz vietas, nevis doties prom. Sīkāka informācija: http://www.ziedzeme.lv/lv/jauniesiem/article.php?id=8678


Administratīvais vadītājs
Jānis Siliņš