"Lauku lapa" un "Zivju lapa"

18.10.2011

Saņem informatīvos izdevumus "Lauku Lapa" un "Zivju Lapa" savā e-pasta kastītē! Lai pieteiktos izdevuma elektroniskai saņemšanai, sūtiet pieteikumu uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv. Pieteikumā jānorāda: Vārds, Uzvārds, Iestādes, uzņēmuma, saimniecības nosaukums, kuru pārstāvat; e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt izdevumus.

 

Iznākusi oktobra mēneša „Lauku Lapa”, kurā apkopota informācija par:

 • LAD paziņojumiem un pieņemtajiem MK noteikumu grozījumiem;
 • platības maksājumu atbalstu 2011.gadā un atbalsta aplikšanu ar nodokļiem (Lasīt šo rakstu...);
 • grozījumiem likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Lasīt šo rakstu...);
 • grozījumiem PVN deklarāciju aizpildīšanā (Lasīt šo rakstu...);
 • grozījumiem noteikumos, kas skaidro PVN normas (Lasīt šo rakstu...);
 • izmaiņām valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu veikšanā (Lasīt šo rakstu...);
 • ikgadējo lauku saimniecību apsekošanu (Lasīt šo rakstu...);
 • kaņepēm (Lasīt šo rakstu...);
 • ražas prognozēšanas rezultātiem (Lasīt šo rakstu...);
 • lauku dienām demonstrējumu saimniecībās novembrī;
 • svarīgākie datumi, kurus nedrīkst aizmirst lauku uzņēmējs 2011.gada novembrī;

Oktobra "Lauku Lapas" pilno elektronisko versiju skatīt šeit!

Informāciju par iepriekšējiem "Lauku Lapas" izdevumiem skatīt šeit!


Iznācis "Zivju Lapas" jaunākais numurs, kura piedāvā iepazīties ar šādām tēmām:

 • Eiropas komisija sagatavojusi priekšlikumus par zvejas iespējām Baltijas jūrā 2012.gadā;
 • Iespaidīga zivju pārstrādes ražotne izveidota Alsungā;
 • Informācija par privāto un publisko partnerattiecību biedrību "Sernikon";
 • Daži interesanti fakti par nēģiem.

Oktobra "Zivju Lapas" pilno elektronisko versiju skatīt šeit!

Informāciju par iepriekšējiem "Zivju Lapas" izdevumiem skatīt šeit!