Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?

17.10.2011

Sociālās uzņēmējdarbības būtība ir veicināt pozitīvas sociālās pārmaiņas cilvēku dzīvēs. Tā ir dedzīga vēlme mainīt dažādas sistēmas un pieņēmumus pasaulē, kuru negatīvās ietekmes dēļ tiek ierobežotas cilvēku iespējas nodrošināt sev pienācīgu dzīves kvalitāti.

Tradicionālā izpratnē uzņēmējdarbība nozīmē preču un pakalpojumu piedāvāšanu, izplatīšanu un pārdošanu. Sociālā uzņēmējdarbība būtībā nodarbojas ar to pašu, vienīgi sociālā uzņēmējdarbība sniedz tiešu ieguldījumu sabiedrības labā. Attiecīgi, uzņēmuma peļņa netiek sadalīta starp īpašniekiem, bet ieguldīta sabiedrībai sociāli nozīmīgu problēmu risināšanā vai arī uzņēmuma darbības nodrošināšanā tiek iesaistītas sociāli neaizsargātas sabiedrības grupas. Pasaules praksē var atrast daudz un dažādu piemēru, kā sociālā uzņēmējdarbība tiek definēta, saprasta un regulēta. Taču, ar ko sociālā uzņēmējdarbība Latvijā tiek saprasta, īsti skaidrs nav, jo trūkst likumiska regulējuma sociālajai uzņēmējdarbībai.

Septiņi sociālās uzņēmējdarbības pamatprincipi:

  1. Biznesa mērķis ir nevis maksimāla peļņa, bet novērst nabadzību, vai arī kādu vai kādas problēmas (piem., izglītība, veselība, tehnoloģiju pieejamība, vide u.tml.), kas apdraud cilvēku un sabiedrību;
  2. Finansiāla un ekonomiska ilgtspēja;
  3. Investori saņem atpakaļ tikai savu ieguldījumu bez procentiem;
  4. Kad investīcijas ir atmaksātas, uzņēmuma peļņa tiek izmantota tā paplašināšanai un uzlabojumiem;
  5. Atbildība pret vidi;
  6. Darbaspēks saņem darba tirgus atalgojumu un labākus darba apstākļus;
  7. ...dari to ar prieku! 

Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?Informācijas avoti:
Latvijas Pilsoniskā alianse
www.socialaisuznemums.lv