Papildus finansējums Zied zeme darbības teritorijai!

14.10.2011

No 2010. līdz 2011.gadam Eiropas Savienības zivsaimniecības fonda (EZF) ietvaros savas teritorijas attīstībai PPP biedrība Zied Zeme ir piesaistījusi 321 471,22 Ls. Divu projekta konkursu rezultātā ir saņemti 62 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto finansējumu 635 008,93 Ls. Līdz šim ir apstiprināti 23 projekti un liela daļa tiks realizēti šī gada laikā. 

2012.gadam Zemkopības ministrija ir piešķīrusi un Lauku atbalsta dienests ir aprēķinājis Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam 4.prioritārā virziena "Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība" pasākumam "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" vietējai rīcības grupai: Publisko un privāto partnerattiecību biedrība Zied zeme papildus finansējumu 111945,97Ls.

Finansējums apgūstams izmantojot Leader pieeju, PPP biedrība Zied zeme projektu konkursa ietvaros. Tā mērķis ir veicināt maza mēroga infrastruktūras, kā arī ar zivsaimniecību saistītās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu un dažādot nodarbošanās iespējas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās, lai saglabātu apdzīvotību un teritorijas pievilcību.

Potenciālie projekta iesniedzēji, 2012.gadam var rēķināties ar pieejamo finansējumu 100751,37Ls apmērā. Vai šī summa palielināsies, būs zināms tikai pēc rezultātu saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta, par 2011.gada projekta iesniegumu apstiprināšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.78 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai” grozījumiem 02.08.2011. Publisko un privāto partnerattiecību biedrība Zied zeme vietējās teritorijas attīstības stratēģijā tiks veikti būtiski grozījumi un precizējumi, gan rīcību definēšanā, gan Eiropas zivsaimniecības fonda ieviešanas teritorijas noteikšanā.Informāciju sagatavoja: Linda Krūmiņa, PPP biedrība Zied zeme izpilddirektore.